Viola Crystallina (ویوله دوژانسین) | اطلاعات دارویی

Disinfectants and Preservatives

Viola Crystallina

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Viola Crystallina

دعفونی کننده ها و مواد محافظ

ویوله دوژانسین

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ ویوله دوژانسین - کریستال ویولت

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


رنگ آنتی سپتیک.
دارو به صورت محلول موضعی یا کرم 2-0.25% در درمان عفونت های باکتریایی و قارچی مصرف می شود.


دارو در برابر تعدادی از باکتری های گرم مثبت بویژه کونه های استافیلوکوک و نیز بعضی از قارچ ها(گونه های کاندیدیا) موثر است. اما در برابر باکتری های اسیدفاست فعالیتی ندارد.

عوارض جانبی احتمالی


آسیب غشاء موکوسی، ازوفاژیت و لارنژیت (در صورت مصرف طولانی مدت فرم خوراکی برای درمان کاندیدیاز دهانی)

هشدارها و تذکرات


a) با توجه به آسیب غشاء مخاطی نباید دارو روی پوست آسیب دیده استفاده شود.
b) دارو در مطالعات حیوانی کارسینوژن بوده است.
c) با توجه به احتمال بروز حملات پورفیری، این دارو نباید در بیماران پورفیریک استفاده شود.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL