Archive for the ‘و’ Category

Influenza Vaccines (واکسن آنفلوانزا)

Influenza Vaccines (واکسن آنفلوانزا) در دسته‌ی اکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها قرار دارد این واکسن فقط برای ایجاد ایمنی فعال (تولید پادتن) بر علیه آنتی ژن های ویروس آنفلونزا که در واکسن موجود است مصرف می شود. تزریق واکسن برای افراد با سن بیشتر از ۶ ماه که به دلیل سن و شرایط […]

Vinorelbine Tartrate (وینورلبین تارترات)

Vinorelbine Tartrate (وینورلبین تارترات) در دسته‌ی د سرطان ها قرار دارد Vinorelbine یک مشتق نیمه سنتتیک vinblastine است با خصوصیات کلی مشابه با آن و به صورت tartrate در درمان سرطان پیشرفته پستان و سرطان ریه نوع non- small cell کاربرد دارد و در مورد دیگر بدخیمی ها مثل لنفوما و تومورهای تخمدان و پروستات […]

Vitamin B Substances (ویتامین بی کمپلکس)

Vitamin B Substances (ویتامین بی کمپلکس) در دسته‌ی وامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها) قرار دارد این فراورده برای پیشگیری و درمان کمبود ویتامین های گروه B مصرف می شود.

Measles, Mumps, and Rubella Vaccines (واکسن سرخک اوریون سرخجه)

Measles, Mumps, and Rubella Vaccines (واکسن سرخک اوریون سرخجه) در دسته‌ی اکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها قرار دارد این فرآورده برای ایمن سازی فعال همزمان بر علیه سرخک، سرخجه و اوریون در سنین بعد از ۱۵ ماهگی مصرف می شود.

Valganciclovir Hydrochloride (والگان سیکلوویر هیدروکلراید)

Valganciclovir Hydrochloride (والگان سیکلوویر هیدروکلراید) در دسته‌ی د ویروسها قرار دارد ضد ویروس (نوکلئوزید صناعی). a) رتینیت فعال سیتومگالو ویروس (CMV) در بیماران ایدزی: ۹۰۰mg از راه خوراکی ۲ بار در روز با غذا برای ۲۱ روز. دوز نگهدارنده، ۹۰۰mg ،۱بار در روز با غذا می باشد. b) رتینیت غیر فعال سیتومگالو ویروس: ۹۰۰mg از […]

Vitamin B1 Substances (ویتامین ب)

Vitamin B1 Substances (ویتامین ب) در دسته‌ی وامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها) قرار دارد تیامین برای پیشگیری و درمان کمبود این ویتامین مصرف می شود.

Meningococcal Vaccines (واکسن مننگوکوک)

Meningococcal Vaccines (واکسن مننگوکوک) در دسته‌ی اکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها قرار دارد این واکسن برای ایجاد ایمنی فعال بر علیه عفونت های Neisseria Meningitidis (مننژیت، سپتی سمی) در افراد با سن بیش از ۲ سال که در نواحی اپیدمیک و آندمیک زندگی می کنند، به کار می رود. در مورد افراد زیر […]

Valsartan (والزارتان)

Valsartan (والزارتان) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد والزارتان به تنهائی و یا همراه سایر داروهای کنترل کننده فشار خون در درمان فشار خون به کار می رود. باعث افزایش طول عمر(کاهش مرگ و میر) در بیماران با نقص عملکرد بطن چپ می گردد. همچنین در درمان نارسائی قلب NYHA II–V کاربرد دارد.

Vitamin B12 Substances (ویتامین ب)

Vitamin B12 Substances (ویتامین ب) در دسته‌ی وامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها) قرار دارد این ویتامین در درمان کم خونی پرنیسیوز ناشی از فقدان یا مهار فاکتور داخلی مصرف می شود. این دارو در پیشگیری و کمبود ویتامین B12 و برای پیشگیری از بروز کمبود آن پس از برداشت تمامی معده و قسمت […]

Pneumococcal Vaccines (واکسن پنوموکوکال)

Pneumococcal Vaccines (واکسن پنوموکوکال) در دسته‌ی اکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها قرار دارد این فرآورده برای ایجاد ایمنی فعال بر علیه پنومونی و باکتریمی و سایر عفونت های پنوموککی ناشی از انواع مختلف Pneumoniae Streptococcus موجود در واکسن مصرف می شود. این واکسن برای افرادی که در معرض خطر ابتلای به بیماری های […]

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL