Archive for the ‘و’ Category

Valganciclovir Hydrochloride (والگان سیکلوویر هیدروکلراید)

Valganciclovir Hydrochloride (والگان سیکلوویر هیدروکلراید) در دسته‌ی د ویروسها قرار دارد ضد ویروس (نوکلئوزید صناعی). a) رتینیت فعال سیتومگالو ویروس (CMV) در بیماران ایدزی: ۹۰۰mg از راه خوراکی ۲ بار در روز با غذا برای ۲۱ روز. دوز نگهدارنده، ۹۰۰mg ،۱بار در روز با غذا می باشد. b) رتینیت غیر فعال سیتومگالو ویروس: ۹۰۰mg از […]

Vitamin B1 Substances (ویتامین ب)

Vitamin B1 Substances (ویتامین ب) در دسته‌ی وامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها) قرار دارد تیامین برای پیشگیری و درمان کمبود این ویتامین مصرف می شود.

Meningococcal Vaccines (واکسن مننگوکوک)

Meningococcal Vaccines (واکسن مننگوکوک) در دسته‌ی اکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها قرار دارد این واکسن برای ایجاد ایمنی فعال بر علیه عفونت های Neisseria Meningitidis (مننژیت، سپتی سمی) در افراد با سن بیش از ۲ سال که در نواحی اپیدمیک و آندمیک زندگی می کنند، به کار می رود. در مورد افراد زیر […]

Valsartan (والزارتان)

Valsartan (والزارتان) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد والزارتان به تنهائی و یا همراه سایر داروهای کنترل کننده فشار خون در درمان فشار خون به کار می رود. باعث افزایش طول عمر(کاهش مرگ و میر) در بیماران با نقص عملکرد بطن چپ می گردد. همچنین در درمان نارسائی قلب NYHA II–V کاربرد دارد.

Vitamin B12 Substances (ویتامین ب)

Vitamin B12 Substances (ویتامین ب) در دسته‌ی وامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها) قرار دارد این ویتامین در درمان کم خونی پرنیسیوز ناشی از فقدان یا مهار فاکتور داخلی مصرف می شود. این دارو در پیشگیری و کمبود ویتامین B12 و برای پیشگیری از بروز کمبود آن پس از برداشت تمامی معده و قسمت […]

Pneumococcal Vaccines (واکسن پنوموکوکال)

Pneumococcal Vaccines (واکسن پنوموکوکال) در دسته‌ی اکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها قرار دارد این فرآورده برای ایجاد ایمنی فعال بر علیه پنومونی و باکتریمی و سایر عفونت های پنوموککی ناشی از انواع مختلف Pneumoniae Streptococcus موجود در واکسن مصرف می شود. این واکسن برای افرادی که در معرض خطر ابتلای به بیماری های […]

Verapamil Hydrochloride (وراپامیل هیدروکلراید)

Verapamil Hydrochloride (وراپامیل هیدروکلراید) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد این دارو برای کنترل آنژین کلاسیک(پایدار مزمن) کنترل آنژین وازواسپاستیک یا آنژین ناپایدار در بیمارانی که قادر به تحمل داروهای مسدودکننده گیرنده بیتا آدرنرژیک یانتیرات‌ها نیستند، یا علائم بیماری آنها بااین داروها از بین نمی‌رود، مصرف می شود.

Vitamin B6 Substances (ویتامین ب)

Vitamin B6 Substances (ویتامین ب) در دسته‌ی وامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها) قرار دارد پیریدوکسین در پیشگیری و درمان کمبود این ویتامین مصرف می شود. مقادیر زیاد پیریدوکسین در درمان بعضی از اختلالات متابولیک، از قبیل زیادی اکسالات ادرار مصرف می شود. این دارو همچنین ممکن است در کم خونی سیدروبلاستیک نیز مصرف […]

Poliovirus Oral Vaccine (OPV) (واکسن خوراکی فلج اطفال)

Poliovirus Oral Vaccine (OPV) (واکسن خوراکی فلج اطفال) در دسته‌ی اکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها قرار دارد این واکسن برای ایجاد ایمنی فعال بر علیه ویروس فلج کودکان به کار می رود.

Warfarin Sodium (وارفارین سدیم)

Warfarin Sodium (وارفارین سدیم) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد این دارو برای پیشگیری از آمبولی در بیماری روماتیسمی قلب و فیبریلاسیون دهلیزی، پیشگیری از تشکیل لخته پس از نصب دریچه‌های مصنوعی قلب، پیشگیری و درمان ترومبوز وریدی و آمبولی ریوی و حملات ایسمیک گذرا مصرف می‌شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL