Vitamin B12 Substances (ویتامین ب) | اطلاعات دارویی

Nutritional Agents and Vitamins

Vitamin B12 Substances

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Vitamin B12 Substances

وامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)

ویتامین ب

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ ویتامین ب - ویتامین بی - سیانوکوبالامین - کوبامین - هیدروکسی کوبالامین استات

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


این ویتامین در درمان کم خونی پرنیسیوز ناشی از فقدان یا مهار فاکتور داخلی مصرف می شود. این دارو در پیشگیری و کمبود ویتامین B12 و برای پیشگیری از بروز کمبود آن پس از برداشت تمامی معده و قسمت زیادی از ایلتوم مصرف می شود.


ویتامین B12 به صورت کوآنزیم در اعمال متابولیک مختلفی مانند متابولیسم کربوهیدرات ها و چربی ها و ساخت پروتئین، دخالت می کنند و عمدتاً به دلیل تأثیر در متابولیسم متیولین، اسید فولیک و مانولیک، برای رشد و تکثیر سلولی، خونسازی و ساخت نوکلئوپروتئین و میلین ضروری است.


پیوند این ویتامین به پروتئین خاصی به نام ترانس کوبالامین زیاد است. 90% دارو در کبد ذخیره می شود. متابولیسم آن کبدی و نیمه عمر آن تقریباً 6 روز(400 روز در کبد) است. زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت پلاسمایی از راه تزریق عضلانی 60 دقیقه است. ویتامین B12 از طریق صفرا دفع می شود. مقادیر بیش از حد مورد نیاز روزانه بدون تغییر از طریق ادرار دفع می شود.

عوارض جانبی احتمالی

هشدارها و تذکرات


1. پیش از شروع درمان با ویتامین B12 تشخیص کمبود آن باید با بررسی های آزمایشگاهی تأیید شود. تجویز این ویتامین ممکن است کمبود اسید فولیک را پنهان سازد.
2. ویتامین B12 را نباید از راه وریدی تزریق کرد. هر چند که مقادیر کمی از آن در محلول های تهیه شده برای کسانی که فقط از راه تزریقی تغذیه می کنند، وجود دارد.

تداخلات

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL