Archive for the ‘G’ Category

Glibenclamide (گلی بنکلامید)

Glibenclamide (گلی بنکلامید) در دسته‌ی اروهای ضد دیابت قرار دارد گلی بنکلامید برای کنترل زیادی قند خون در بیماری دیابت مصرف می شود.

Gadoteric Acid (گادوتریک اسید)

Gadoteric Acid (گادوتریک اسید) در دسته‌ی واد حاجب قرار دارد شلات گادولینیوم یونی. a) عکس برداری نخاعی و جمجمه ای (بالغین، کودکان، نوزادان: ۰٫۱mmol/kg به صورت وریدی) و یا عکس برداری از کل بدن (بالغین، کودکان، نوزادان: ۰٫۲mmol/kg به صورت وریدی) b) ارزبابی عملکرد کلیوی (تزریق وریدی) c) عکس برداری از دستگاه گوارش (تجویز به […]

Gliclazide (گلیکلازاید)

Gliclazide (گلیکلازاید) در دسته‌ی اروهای ضد دیابت قرار دارد این دارو به عنوان عامل کمکی در درمان و کنترل دیابت قندی نوع دو و سایر دیابت های قندی همراه با بیماری های غدد درون ریز ( مثل بیماری کوشینگ)، و بیماری های ژنتیکی( مثل خطاهای متابولیسمی) مصرف می شود.

Guaifenesin (گایافنزین)

Guaifenesin (گایافنزین) در دسته‌ی اروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی قرار دارد گایافنزین به عنوان خلط آور برای درمان علامتی سرفه ناشی از سرماخوردگی و عفونتهای خفیف دستگاه تنفس فوقانی مصرف می شود.

Gabapentin (گاباپنتین)

Gabapentin (گاباپنتین) در دسته‌ی اروهای ضد صرع قرار دارد این دارو یک داروی ضد صرع بوده و در درمان صرع پارشیل با یا بدون ژنرالیزاسیون ثانویه مؤثر است همچنین به عنوان درمان کمکی در بیماران غیر پاسخ ده یا مقاوم به داروهای ضد صرع معمول بکار می رود برای صرع ابسنس داروی مناسبی نیست. این […]

Granisetron Hydrochloride (گرانیسترون هیدروکلراید)

Granisetron Hydrochloride (گرانیسترون هیدروکلراید) در دسته‌ی اروهای گوارشی قرار دارد Granisetron یک آنتاگونیست ۵-HT3 با عملکرد مشابه با ondansetron است. در درمان حالت تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی و رادیوتراپی و همچنین جهت پیشگیری و درمان این عوارض بعد از عمل جراحی کاربرد دارد. به صورت هیدروکلرید تجویز می گردد ولی دوزها بر […]

Griseofulvin (گریزئوفولوین)

Griseofulvin (گریزئوفولوین) در دسته‌ی اروهای ضد قارچ قرار دارد گریزئوفولوین در درمان عفونت های درماتوفیتی از جمله کچلی های ریش، مو، سر، بدن، ران، پاها، ناخن و اندام های تحتانی ناشی از تریکوفیتون، میکروسپوروم و اپیدرموفیتون فلوکوزوم مصرف می شود. گریزئوفولوین در عفونت های جزیی که با ضد قارچ های موضعی قابل درمان است، نباید […]

Ganirelix Acetate (گانی رلیکس استات)

Ganirelix Acetate (گانی رلیکس استات) در دسته‌ی ورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز قرار دارد همانند Cetrorelix این دارو یک آنتاگونیست گونادورلین (هورمون آزاد‌کننده گونادوتروپین) می‌باشد و به صورت استات در رژیم دارویی تحریک تخمک‌گذاری در درمان نازایی کاربرد دارد. Ganirelix Acetate به صورت تزریق زیر پوستی در مورد زنانی که تحت کنترلی تحریک بیش از […]

Gemcitabine Hydrochloride (جمسیتابین هیدروکلراید)

Gemcitabine Hydrochloride (جمسیتابین هیدروکلراید) در دسته‌ی د سرطان ها قرار دارد Gemcitabine یکی از آنالوگ های Cytarabine می باشد که در داخل سلول به نولکئوزیدهای دی فسفات و تری فسفات فعال متابولیزه می گردد که سنتز DNA را مهار می کنند و آپوتپوز را تحریک می کنند و عمدتاً علیه سلولهای فاز S فعال هستند […]

Growth Hormone (هورمون رشد)

Growth Hormone (هورمون رشد) در دسته‌ی ورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز قرار دارد سوماتروپین در درمان کوتاه قدی ناشی از کمبود هورمون رشد از جمله در کوتاه قدی در سندروم ترنر به کار می رود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL