Archive for the ‘T’ Category

Theophylline (تئوفیلین)

Theophylline (تئوفیلین) در دسته‌ی شاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم قرار دارد تئوفیلین برای درمان انسداد برگشت پذیر راههای تنفسی و آسم حاد مصرف می شود.

Tetracycline (تتراسیکلین)

Tetracycline (تتراسیکلین) در دسته‌ی اروهای ضد باکتری قرار دارد این دارو در درمان تشدید برونشیت مزمن،عفونت های ناشی از بروسلا، کلامیدیاف میکوپلاسما وریکتزیا و نیز در درمان آکنه ولگاریس و افوزیون پلورال ناشی از سیروز یا بیماری های بد خیم مصرف می شود.

Triamcinolone NN (تریامسینولون ان ان)

Triamcinolone NN (تریامسینولون ان ان) در دسته‌ی اروهای پوستی و ضد آفتاب ها قرار دارد این دارو در درمان کاندیدیاز پوستی و التهاب پوستی همراه با عفومت کاندیدیائی یا باکتریائی تجویز می‌شود. مصرف این ترکیب دارویی فقط برای درمان کوتاه‌مدت (کمتر از دو هفته) کاندیدیازیس التهابی توجیه می‌شود.

Tamoxifen Citrate (تاموکسی فن سیترات)

Tamoxifen Citrate (تاموکسی فن سیترات) در دسته‌ی د سرطان ها قرار دارد تاموکسی فن برای درمان سرطان پستان و نازایی وابسته به اولیگومنوره یا آمنوره ثانویه مصرف می شود.

Theophylline G (تئوفیلین جی)

Theophylline G (تئوفیلین جی) در دسته‌ی شاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم قرار دارد تئوفیلین جی برای جلوگیری یا تخفیف بروز علایم آسم نایژه ای و اسپاسم برگشت پذیر نایژه همراه با برونشیت مزمن و آمفیزم ریوی بکار می رود.

Tobramycin (توبرامایسین)

Tobramycin (توبرامایسین) در دسته‌ی اروهای ضد باکتری قرار دارد توبرامایسین از جنتامایسین بر روی پسودوموناس آئروژینوزا کمی موثرتر است. توبرامایسین در سپتی سمی وسپسیس نوزادان، مننژیت و سایر عفونت های CNS ، عفونت مجاری صفراوی، پیلونفریت حاد یا التهاب عفونی حاد پروستات مصرف می شود.

Tropisetron (تروپیسترون)

Tropisetron (تروپیسترون) در دسته‌ی اروهای گوارشی قرار دارد Tropisetron یک آنتاگونیست ۵-HT3 با فعالیت ضد استفراغ مشابه ondansetron است. در پیشگیری از حالت تهوع و استفراغ ناشی از درمان سیتوتوکسیکها در درمان و پیشگیری تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی کاربرد دارد. Tropisetron به صورت تزریق داخل وریدی یا انفوزیون به صورت هیدروکلرید و […]

Trastuzumab (تراستوزوماب)

Trastuzumab (تراستوزوماب) در دسته‌ی د سرطان ها قرار دارد آنتی نئوپلاستیک (آنتی بادی منوکلونال) . درمان سرطان پستان متاستاتیک در بیماران با بیان بیش از حد (اوراکپرسیون) پروتئین HER2 (Human epidermal growth factor receptor 2 protein)

Tiotropium Bromide (تیوتروپیوم بروماید)

Tiotropium Bromide (تیوتروپیوم بروماید) در دسته‌ی شاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم قرار دارد برونکودیلاتور (آنتی کولینرژیک طولانی اثر). درمان نگهدارنده برونکواسپاسم در COPD شامل برونشیت مزمن و آمفیزم

Triple Sulfa (تریپل سولفا)

Triple Sulfa (تریپل سولفا) در دسته‌ی اروهای ضد باکتری قرار دارد تریپل سولفا به عنوان ضد عفونی کننده در دستگاه تناسلی زنان مصرف می شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL