Archive for the ‘T’ Category

Tamoxifen Citrate (تاموکسی فن سیترات)

Tamoxifen Citrate (تاموکسی فن سیترات) در دسته‌ی د سرطان ها قرار دارد تاموکسی فن برای درمان سرطان پستان و نازایی وابسته به اولیگومنوره یا آمنوره ثانویه مصرف می شود.

Theophylline G (تئوفیلین جی)

Theophylline G (تئوفیلین جی) در دسته‌ی شاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم قرار دارد تئوفیلین جی برای جلوگیری یا تخفیف بروز علایم آسم نایژه ای و اسپاسم برگشت پذیر نایژه همراه با برونشیت مزمن و آمفیزم ریوی بکار می رود.

Tobramycin (توبرامایسین)

Tobramycin (توبرامایسین) در دسته‌ی اروهای ضد باکتری قرار دارد توبرامایسین از جنتامایسین بر روی پسودوموناس آئروژینوزا کمی موثرتر است. توبرامایسین در سپتی سمی وسپسیس نوزادان، مننژیت و سایر عفونت های CNS ، عفونت مجاری صفراوی، پیلونفریت حاد یا التهاب عفونی حاد پروستات مصرف می شود.

Tropisetron (تروپیسترون)

Tropisetron (تروپیسترون) در دسته‌ی اروهای گوارشی قرار دارد Tropisetron یک آنتاگونیست ۵-HT3 با فعالیت ضد استفراغ مشابه ondansetron است. در پیشگیری از حالت تهوع و استفراغ ناشی از درمان سیتوتوکسیکها در درمان و پیشگیری تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی کاربرد دارد. Tropisetron به صورت تزریق داخل وریدی یا انفوزیون به صورت هیدروکلرید و […]

Trastuzumab (تراستوزوماب)

Trastuzumab (تراستوزوماب) در دسته‌ی د سرطان ها قرار دارد آنتی نئوپلاستیک (آنتی بادی منوکلونال) . درمان سرطان پستان متاستاتیک در بیماران با بیان بیش از حد (اوراکپرسیون) پروتئین HER2 (Human epidermal growth factor receptor 2 protein)

Tiotropium Bromide (تیوتروپیوم بروماید)

Tiotropium Bromide (تیوتروپیوم بروماید) در دسته‌ی شاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم قرار دارد برونکودیلاتور (آنتی کولینرژیک طولانی اثر). درمان نگهدارنده برونکواسپاسم در COPD شامل برونشیت مزمن و آمفیزم

Triple Sulfa (تریپل سولفا)

Triple Sulfa (تریپل سولفا) در دسته‌ی اروهای ضد باکتری قرار دارد تریپل سولفا به عنوان ضد عفونی کننده در دستگاه تناسلی زنان مصرف می شود.

Thiopental Sodium (تیوپنتال سدیم)

Thiopental Sodium (تیوپنتال سدیم) در دسته‌ی یهوش کننده های عمومی قرار دارد تیوپنتال به طور عمده برای القای بیهوشی عمومی و به تنهایی به عنوان بیهوش کننده وریدی در اعمال جراحی کوتاه مدت که حداقل تحریکات دردناک را دارند، مصرف می‌شود. همچنین به عنوان داروی کمکی به همراه سایر بیهوشی کننده ها و برای ایجاد […]

Tenofovir (تنوفوویر)

Tenofovir (تنوفوویر) در دسته‌ی د ویروسها قرار دارد ضد رترو ویروس (مهارکننده نوکلئوتیدی ترانس کریپتاز معکوس). درمان عفونت HIV-1 همراه با سایر داروهای ضد رترو ویروس.

Tamsulosin Hydrochloride (تامسولوسین هیدروکلراید)

Tamsulosin Hydrochloride (تامسولوسین هیدروکلراید) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد تامسولوزین در هایپر پلازی پروستات(بزرگ شدن پروستات) کاربرد دارد(BPH). سایر موارد کاربرد این دارو: درمان علائم انسداد و اختلال عملکرد خروجی مثانه و تسهیل دفع سنک های کلیوی.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL