Penicillin 6-3-3 (پنی سیلین ۶-۳-۳) | اطلاعات دارویی

Antibacterials

Penicillin 6-3-3

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Penicillin 6-3-3

اروهای ضد باکتری

پنی سیلین ۶-۳-۳

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ پنی سیلین ۶-۳-۳

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


این دارو در درمان عفونت های باکتریایی حساس به پنی سیلین مصرف می شود.


این فراورده حاوی سه مشتق پنی سیلین می باشد: پنی سیلین G پتاسیم با شروع اثر نسبتاً سریع، پنی سیلین G پروکائین با شروع اثرمتوسط ( حدود 24 ساعت ) و پنی سیلین G بنزاتین با شروع اثر کند( حدود 24 ساعت ) .

عوارض جانبی احتمالی


واکنش های حساسیتی شامل کهیر، تب، درد مفاصل، آنژیوادم، شوک آنافیلاکتیک در بیمارانی که دچار حساسیت مفرط می شوند، با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدارها و تذکرات


این دارو در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه و سابقه بیماری های گوارشی به ویژه کولیت ناشی از آنتی بیوتیک باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

تداخلات


مصرف همزمان پنی سیلین G پتاسیم با داروهای مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین، دارو های مدر نگهدارنده پتاسیم و مکمل های حاوی پتاسیم ممکن است موجب افزایش غلظت خونی پتاسیم شود. مصرف همزمان پنی سیلین ها با متوترکسات و در نتیجه مسمومیت با این دارو می شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL