Archive for the ‘پ’ Category

Pregabalin (پرگابالین)

Pregabalin (پرگابالین) در دسته‌ی اروهای ضد صرع قرار دارد ضد تشنج. a) درمان تشنج پارشیال با یا بدون ژنرالیزاسیون ثانویه دوز اولیه ۱۵۰mg روزانه می باشد و سپس پس از ۱ هفته با وجه به رسپانس دوز تا ۳۰۰mg روزانه افزایش می یابد. ماکزیمم دوز مصرفی ۶۰۰mg در روز می باشد. b) درمان اختلال اضطراب […]

Pyridostigmine Bromide (پیریدوستیگمین بروماید)

Pyridostigmine Bromide (پیریدوستیگمین بروماید) در دسته‌ی اراسمپاتومیمتیک ها قرار دارد پیریدوستیگمین در درمان بیماری میاستنی گراو به کار برده می‌شود.

Pentoxifylline (پنتوکسی فیلین)

Pentoxifylline (پنتوکسی فیلین) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد داروی Pentoxifylline یک مشتق گزانتین می باشد که در درمان بیماری های عروق محیطی کاربرد دارد اگرچه اغلب جزء گروه وازودیلاتورها طبقه بندی می شود ولی فعالیت اولیه آن کاهش ویسکوزیته خون می باشد که احتمالاً از طریق اثر بر قابلیت تغییر شکل گلبولهای قرمز […]

Piperazine (پیپرازین)

Piperazine (پیپرازین) در دسته‌ی اروهای ضد کرم قرار دارد پی پرازین در درمان آلودگی به کر مهای نخی و گرد مصرف می شود.

Povidone-Iodine (پوویدون ایداید)

Povidone-Iodine (پوویدون ایداید) در دسته‌ی دعفونی کننده ها و مواد محافظ قرار دارد محلول موضعی پوویدون آیودین برای شستشو و ضد عفونی کردن پوست قبل و پس از عمل جراحی کوچک و بزرگ و تمیز کردن دست جراحان قبل از عمل، مصرف می شود. محلول دهان شویه آن برای درمان بیماری های التهابی عفونی دهان […]

Primidone (پریمیدون)

Primidone (پریمیدون) در دسته‌ی اروهای ضد صرع قرار دارد این در درمان حملات تشنجی تونیک – کلونیک (صرع بزرگ)، میوکلونیک شبانه، حملات سنجی پیچده و ساده‌ مصرف می‌شود.

Permethrin (پرمترین)

Permethrin (پرمترین) در دسته‌ی موم ضد حشرات و دفع کننده های حشرات قرار دارد از کرم این دارو برای جرب یا گال (sarcoptes scabie) و از فرآورده مایع آن برای درمان عفونت شپش سر Pediculus humanus و کشتن تخم آن استفاده می‌شود.

Prazosin Hydrochloride (پرازوسین هیدروکلراید)

Prazosin Hydrochloride (پرازوسین هیدروکلراید) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد پرازوسین در درمان زیادی فشار خون مصرف می‌شود.

Penicillin 6-3-3 (پنی سیلین ۶-۳-۳)

Penicillin 6-3-3 (پنی سیلین ۶-۳-۳) در دسته‌ی اروهای ضد باکتری قرار دارد این دارو در درمان عفونت های باکتریایی حساس به پنی سیلین مصرف می شود.

Pramipexole Hydrochloride (پرامی پکسول هیدروکلراید)

Pramipexole Hydrochloride (پرامی پکسول هیدروکلراید) در دسته‌ی وپامینرژیک ها قرار دارد ضد پارکینسون (آگونیست دوپامین غیر ارگوت). بیماری پارکینسون ایدیوپاتیک

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL