Archive for the ‘پ’ Category

Pamidronic Acid (پامیدرونیک اسید)

Pamidronic Acid (پامیدرونیک اسید) در دسته‌ی اروهای استخوان ساز قرار دارد پامیدرونات یک آمینوبیس فسفونات با خصوصیات عمومی مشابه با دیگر بیس فسفونات ها می باشد و باز جذب استخوانی را مهار می کند اما به نظر می رسد نسبت به دوزهای قابل مقایسه اتیدورنات اثر کمتری بر مینرالیزاسیون استخوانی داشته باشد. از دی سدیم […]

Piroxicam (پیروکسیکام)

Piroxicam (پیروکسیکام) در دسته‌ی داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها قرار دارد پیروکسیکام در درد و التهاب بیماری‌های روماتیسمی و استئوآرتریت مصرف می‌شود.

Pyrithione Zinc (پریتیون زینک)

Pyrithione Zinc (پریتیون زینک) در دسته‌ی اروهای پوستی و ضد آفتاب ها قرار دارد ‌پیریتیون برای کنترل شوره و درماتیت سبوره‌ای پوست سر مصرف می‌شود.

Pregabalin (پرگابالین)

Pregabalin (پرگابالین) در دسته‌ی اروهای ضد صرع قرار دارد ضد تشنج. a) درمان تشنج پارشیال با یا بدون ژنرالیزاسیون ثانویه دوز اولیه ۱۵۰mg روزانه می باشد و سپس پس از ۱ هفته با وجه به رسپانس دوز تا ۳۰۰mg روزانه افزایش می یابد. ماکزیمم دوز مصرفی ۶۰۰mg در روز می باشد. b) درمان اختلال اضطراب […]

Pyridostigmine Bromide (پیریدوستیگمین بروماید)

Pyridostigmine Bromide (پیریدوستیگمین بروماید) در دسته‌ی اراسمپاتومیمتیک ها قرار دارد پیریدوستیگمین در درمان بیماری میاستنی گراو به کار برده می‌شود.

Pentoxifylline (پنتوکسی فیلین)

Pentoxifylline (پنتوکسی فیلین) در دسته‌ی اروهای قلبی عروقی قرار دارد داروی Pentoxifylline یک مشتق گزانتین می باشد که در درمان بیماری های عروق محیطی کاربرد دارد اگرچه اغلب جزء گروه وازودیلاتورها طبقه بندی می شود ولی فعالیت اولیه آن کاهش ویسکوزیته خون می باشد که احتمالاً از طریق اثر بر قابلیت تغییر شکل گلبولهای قرمز […]

Piperazine (پیپرازین)

Piperazine (پیپرازین) در دسته‌ی اروهای ضد کرم قرار دارد پی پرازین در درمان آلودگی به کر مهای نخی و گرد مصرف می شود.

Povidone-Iodine (پوویدون ایداید)

Povidone-Iodine (پوویدون ایداید) در دسته‌ی دعفونی کننده ها و مواد محافظ قرار دارد محلول موضعی پوویدون آیودین برای شستشو و ضد عفونی کردن پوست قبل و پس از عمل جراحی کوچک و بزرگ و تمیز کردن دست جراحان قبل از عمل، مصرف می شود. محلول دهان شویه آن برای درمان بیماری های التهابی عفونی دهان […]

Primidone (پریمیدون)

Primidone (پریمیدون) در دسته‌ی اروهای ضد صرع قرار دارد این در درمان حملات تشنجی تونیک – کلونیک (صرع بزرگ)، میوکلونیک شبانه، حملات سنجی پیچده و ساده‌ مصرف می‌شود.

Permethrin (پرمترین)

Permethrin (پرمترین) در دسته‌ی موم ضد حشرات و دفع کننده های حشرات قرار دارد از کرم این دارو برای جرب یا گال (sarcoptes scabie) و از فرآورده مایع آن برای درمان عفونت شپش سر Pediculus humanus و کشتن تخم آن استفاده می‌شود.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL