Phytonadione (ویتامین کا) | اطلاعات دارویی

Nutritional Agents and Vitamins

Phytonadione

COMMON BRANDS NAME(S):

GENERIC NAME(S): Phytonadione

وامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)

ویتامین کا

نام‌های تجاری:

نام شیمیایی:‌ ویتامین کا - منادیول - منادیون - فیتونادیون

توجه: تجویز و مقدار مصرف دارو به عهده پزشک می‌باشد

اطلاعات و مصرف دارو


این ویتامین برای پیشگیری و درمان اختلالات انعقادی شامل اختلالات در ساخت فاکتورهای X,IX,VII,II ناشی از کمبود ویتامین K یا اختلال در فعالیت متابولیک آن مصرف می گردد. فیتونادیون به منظور جلوگیری از بیماری خونریزی دهنده در نوزادان به هنگام تولد مصرف می شود.


این ویتامین تشکیل پروترومبین فعال در کبد (فاکتورII)، پروکانورتین(فاکتورVII)، جزء ترومبوپلاستین پلاسما یا فاکتور کریسمس (فاکتور X) را که برای انعقاد طبیعی خون لازم هستند، تسریع می کند.


ویتامین K به سهولت از مجرای گوارش (دوازدهه) جذب می شود. فیتونادیون برای جذب به املاح صفراوی نیاز دارد. متابولیسم این ویتامین کبدی است. زمان شروع اثر فیتونادیون از راه خوراکی 12-6 ساعت و از راه تزریقی 2-1 ساعت است. غلظت طبیعی فیتونادیون طی 14-12 ساعت پس از مصرف به دست می آید. ویتامین K از راه صفرا و کلیه دفع می شود.

عوارض جانبی احتمالی

هشدارها و تذکرات


1. ویتامین K در بیماران مبتلا به عیب کارکبد باید با احتیاط مصرف شود.
2. به دلیل خطر بروز واکنش های شدید شبه حساسیت مفرط در تزریق وریدی ویتامین K، تجویز این دارو از راه وریدی توصیه نمی شود.

تداخلات


مصرف همزمان ویتامین K با داروهای ضدانعقاد خوراکی ممکن است اثرات این داروها را به علت افزایش ساخت کبدی فاکتورهای پیش انعقادی کاهش دهد.

Designed by: Jahan Rayanhe | Thanks to FAEL